Amarenbard Logo

AMAR en BARD VERKLAARD

wij maken ingewikkelde materie toegankelijk

AMAR en BARD Header Marineschip

AMAR VERKLAARD 2017
BARD VERKLAARD 2017

 

Beide bundels zijn nu verkrijgbaar.
U kunt ze bestellen via onze
contactpagina of door te bellen
met 06 514 26 212.

De prijs voor iedere uitgave bedraagt      € 27,85 excl. 6% BTW

 

De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie binnen de Sector Defensie zijn –met name voor militairen- zeer complex, specialistisch en bijzonder. Niet voor niets moeten P&O medewerkers bij defensie een 10-daagse training volgen om in grote lijnen te begrijpen hoe het in elkaar zit.

Het bijzondere van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij Defensie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Onlangs is er een wetsvoorstel aangenomen, waarbij “de ambtenaar” onder de bepalingen van het arbeidsrecht uit het burgerlijk wetboek gebracht wordt. Defensie is hiervan uitgezonderd. De ambtelijke rechtspositie blijft daar gewoon van toepassing. Dat geeft ook al aan dat de positie van de defensieambtenaar, maar die van de militair in het bijzonder, niet of nauwelijks vergelijkbaar is met “gewone werknemers” of “ambtenaren” Zo kent men een stakingsverbod voor militairen en een beperkt stakingsverbod voor burgerambtenaren. Ook kan bij een militair een  ontslagaanvraag geweigerd worden en kunnen er faciliteiten of voorzieningen worden ingetrokken (zoals zorgverlof of kan de Arbeidstijdenwet buiten werking gesteld worden) als er bijvoorbeeld sprake is van inzet. De rechtspositie bij Defensie is zodanig ingericht dat wanneer de regering dat wil, iedere militair overal ter wereld ingezet kan worden, omdat de taakstelling altijd voor gaat op voorzieningen in onder andere de rechtspositie.

Naast de wettelijke bepalingen uit de (militaire) ambtenarenwet zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden vastgelegd in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (en het Inkomstenbesluit militairen) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (en het inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie). Daarnaast kent Defensie nog talloze andere regelingen en uitvoeringsbepalingen die ook gebundeld zijn in de Ministeriële- en Defensiepublicaties.

Hoewel deze publicaties steeds toegankelijker worden gemaakt, blijft het voor degenen die daarmee moeten werken of degene die daarin zelf informatie zoeken, moeilijk om tot de juiste informatie door te dringen. Door het uitgeven van twee boeken, te weten “AMAR verklaard” en "BARD verklaard”, wordt beoogd twee doelen te bereiken, te weten:
• Daar waar nodig en nuttig achtergrondinformatie te geven bij specifieke onderwerpen in de bijzondere rechtspositie van defensie;
• Door een verwijzing bij alle artikelen of, en zo ja, waar er nadere regelingen te vinden zijn in de MP-serie.

Afgezien van het gemak van een handzaam boekwerk met de hoofdlijnen van de rechtspositie van de defensie-ambtenaar, zal alle onderliggende informatie een stuk gemakkelijker toegankelijk worden, waardoor ook kostbare tijd bespaard wordt. Bij ieder artikel waarbij dat van toepassing is, wordt aangegeven in welke MP-regeling de uitvoeringsregelingen gevonden kan worden.

Of u die informatie nu als individu zoekt, als leidinggevende of als P&O’er, u heeft het altijd bij de hand!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.