Amarenbard Logo

AMAR en BARD VERKLAARD

wij maken ingewikkelde materie toegankelijk

Amarenbard Home
EEN JAARLIJKSE TOELICHTING OP DE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE BIJ DEFENSIE

ACTUEEL

In deze rubriek verschijnen artikelen
over recente ontwikkelingen in het
kader van de rechtspositie.
Dat kan een nieuwe regeling zijn die
tot stand is gebracht, maar dat kan
ook relevante jurisprudentie zijn.

 

AMAR VERKLAARD 2017
BARD VERKLAARD 2017

 

Beide bundels zijn nu verkrijgbaar.
U kunt ze bestellen via onze
contactpagina of door te bellen
met 06 514 26 212.

De prijs voor iedere uitgave bedraagt
€ 27,85 excl. 6% BTW

 

 

CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD DEFENSIE 2018-2020

Ga ik bij Defensie werken en/of blijf ik bij Defensie?

 

Het principe onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden bij Defensie is nu een onderhandelingsresultaat (of onderhandelaarsresultaat?) geworden. Wordt (blijft) Defensie hiermee een aantrekkelijker werkgever en is dit akkoord de reden voor

defensieambtenaren om bij Defensie te blijven?

De Centrales van Overheidspersoneel leggen het resultaat neutraal voor aan de achterban (hoewel de CMHF toch wel wat kanttekeningen maakt bij de pensioenen voor officieren, die overigens ook in het akkoord staan).

Lees meer >>>

 

De rechtspositie van de Defensieambtenaar staat gepubliceerd in de Ministeriele- en Defensiepublicaties, die zowel via intranet als internet te benaderen zijn. De rechtspositie van de militair en de burgerambtenaar staat met name in de series 31 (militairen), 32 (militairen en burgerpersoneel) en 33 (burgerpersoneel).

In de praktijk blijkt vaak dat het zoeken in de diverse series als moeilijk wordt ervaren. Enerzijds komt dat door de hoeveelheid aan publicaties en anderzijds ook door de complexiteit van de rechtspositie binnen de Sector Defensie.

De momenteel van kracht zijnde uitgaven “AMAR verklaard” en “BARD verklaard” (versie 2017) zijn nog steeds verkrijgbaar. Hiermee heeft u een handzame uitgave, die bij de belangrijkste onderwerpen een toelichting geeft en eventueel verwijst naar relevante jurisprudentie. Voorts wordt bij ieder artikel aangegeven of er nadere voorschriften zijn in de Ministeriele- en Defensiepublicaties, inclusief de vindplaats. Ook het Inkomstenbesluit Militairen (IBM) en het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBBAD), zijn in de uitgaven (met toelichting) opgenomen.

Inmiddels zijn er wijzigingen aangekondigd, die echter nog niet gepubliceerd zijn. In die zin is de uitgave versie 2017 nog steeds actueel. Naar verwachting zal er eind augustus 2018 een arbeidsvoorwaardenovereenkomst Defensie komen die een aantal jaren zal gelden. Ook dat zal leiden tot wijzigingen in AMAR/BARD/IBM/IBBAD.

Voordat wij een geheel herziene uitgave van AMARenBARD Verklaard zullen uitgeven, zal eerst alle regelgeving vanaf het najaar 2018 gepubliceerd moeten zijn. Dat zal vermoedelijk nog wel enige tijd duren.

Om eenieder optimaal van dienst te kunnen zijn met deze uitgaven zullen wij (naar verwachting in oktober 2018) een addendum uitgeven op de huidige versie 2017. Dit zal waarschijnlijk ook in 2019 gebeuren.

Een ieder die de versie 2017 heeft aangeschaft of alsnog aanschaft krijgt dit addendum gratis toegestuurd, zodat u altijd actueel blijft.


Wilt u ervan verzekerd zijn dat u de meest recente exemplaren steeds tijdig in uw bezit heeft? Schrijf u in! Het verplicht u tot niets! U ontvangt steeds een bericht wanneer nieuwe uitgaven verschijnen.

 

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.