Amarenbard Logo

AMAR en BARD VERKLAARD

wij maken ingewikkelde materie toegankelijk

SZP Informatie

SAMENWERKING
PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamenleving. In rap tempo
transformeert Nederland naar een
digitale informatiesamenleving
waarin de overheid een cruciale rol
speelt. PBLQ is specialist in het
oplossen van verandervraagstukken
waarbij de focus ligt op informatie-
management in het publieke domein.
PBLQ helpt haar opdrachtgevers met
advies, traineeships en opleidingen.

CRKBO GEREGISTREERD
SZP Training & Advies is CRBKO
geregistreerd, een register van
beroepsopleidingen en docenten.
Trainingen van SZP zijn daardoor
o.a. vrijgesteld van BTW.

 

Paul Brok, eigenaar en oprichter van SZP Training & Advies, heeft een jarenlange ervaring in het arbeids- en ambtenarenrecht. Zijn laatste functie bij de overheid was bij Defensie (Koninklijke Landmacht, Hoofd Sectie Arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en Georganiseerd overleg). Na een reorganisatie bij Defensie heeft hij een functie aanvaard in het bedrijfsleven. In die periode is hij steeds vaker trainingen gaan verzorgen aan P&O’ers en leidinggevenden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en de sociale zekerheid, zowel bij bedrijven als bij diverse overheden.

In die tijd heeft hij ook met PBLQ de rechtspositietrainingen voor de P&O-adviseurs bij Defensie verder uitgebouwd.

Sinds 2007 is hij als zelfstandige verder gegaan onder de naam “SZP Training & Advies” en ontwikkelt en verzorgt hij talloze (maatwerk)trainingen binnen diverse overheidssectoren. Daarnaast is hij voor PBLQ geheel verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de rechtspositie-opleidingen die worden verzorgd voor Defensie. Tevens ontwikkelt hij lesmateriaal en geeft hij rechtspositietrainingen aan commandanten en leidinggevenden bij Defensie.

Paul Brok is ook auteur van enkele uitgaven over de sociale zekerheid, waaronder de “wegwijzer sociale zekerheid defensie”.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.